E-novosti

Da li želite da popravite svoje podatke ili odjavite pretplatu?

Upišite e-adresu kojom ste se registrovali pa ćemo vam poslati link za popravak podataka ili odjavu pretplate:

 

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.